:: thaliaverkade.nl

Verklarende tekst bij de wet tegen homo-propaganda

Dit is mijn eigen, niet officiële werkvertaling van de verklarende tekst bij de Russische wet, die boetes voorziet voor propaganda van homoseksualiteit.

This is my own, unofficial work translation of the clarifying text to the Russian law that will introduce fines for propaganda of homosexuality.

Этот текст – мой собственный, неофициальный рабочий перевод пояснительной записки к проекту федерального закона, который введет штрафы за пропаганду гомосексуализма.

Bij het project van de federale wet “over het aanbrengen van veranderingen in het wetboek van de Russische federatie betreffende administratieve overtredingen”.

Propaganda van homoseksualiteit heeft in het eigentijdse Rusland een grote spanwijdte gekregen. Zulke propaganda wordt zowel uitgedragen door media als door actief ondernomen maatschappelijke acties die homoseksualiteit propaganderen als norm voor gedrag.

Dit is vooral gevaarlijk voor kinderen en jongeren die zich nog niet kritisch kunnen verhouden ten opzichte van deze lawine aan informatie, die elke dag over ze wordt uitgestort. In verband daarmee is het onvermijdelijk om in eerste instantie de opgroeiende generatie af te schermen van het effect van homoseksuele propaganda, en dat doel heeft het voorliggende wetsproject.

Het gezin, het moederschap en de jeugd, in het traditionele, zoals van onze voorvaderen overgenomen begrip ervan, vormen de waarden die een ononderbroken opeenvolging van generaties garanderen. Ze vormen een voorwaarde voor het behoud en de ontwikkeling van de multinationale bevolking van de Russische Federatie, en daarom vergen zij bijzondere bescherming van de kant van de staat.

De wettige interesses van minderjarigen vormen een belangrijke sociale waarde. Daarbij is een van de doelen van de overheidspolitiek ten behoeve van kinderen hen te beschermen van factoren, die negatieve invloed hebben op hun fysieke, intellectuele, psychische, geestelijke n morele ontwikkeling.

Punt 1 uit artikel 14 van de federale wet van 24 juli 1998 N124-F3 “Over de basale garanties van de rechten van het kind in de Russische Federatie” overziet de verplichting van de organen van de staatsmacht van de Russische Federatie maatregelen te nemen ter bescherming van het kind van informatie, propaganda en agitatie, die schade toebrengen aan hun gezondheid, hun morele en spirituele ontwikkeling.

In verband daarmee is het onvermijdelijk om maatregelen in te stellen, die zijn gericht op het garanderen van de intellectuele, morele en psychische veiligheid van kinderen, onder meer in de vorm van een verbod op het uitvoeren van handelingen, die gericht zijn op het populariseren van homoseksualiteit.

In zichzelf kan een verbod op dergelijke propaganda – als een activiteit van doelgericht en ongecontroleerd verspreiden van informatie die schade kan toebrengen aan de gezondheid en de morele en geestelijke ontwikkeling, onder meer door de vorming van vervormde voorstellingen over de sociale gelijkwaardigheid van traditionele en niet-traditionele seksuele verhoudingen tussen personen, die door hun leeftijd niet de mogelijkheid hebben zelfstandig kritisch zulke informatie te beoordelen – niet worden gezien als een schending van de grondwettelijke rechten van de mens.

Bovenstaande inachtnemend, is een wetsvoorstel ontworpen dat veranderingen aanbrengt in het wetboek van de Russische Federatie betreffende administratieve overtredingen, waaronder het invoeren van administratieve verantwoordelijkheid voor de propaganda van homoseksualiteit onder minderjarigen. Daarbij wordt de administratieve verantwoordelijkheid niet gelegd bij het feit van de homoseksuele oriëntatie van de persoon zelf, maar slechts bij de propaganda van homoseksualiteit onder minderjarigen.

Het recht om proces-verbaal op te maken betreffende administratieve overtredingen wegens publieke activiteiten, gericht op de propaganda van homoseksualiteit onder minderjarigen, legt het wetsproject bij de werkzame personen bij de organen van Binnenlandse Zaken (politie), en het beoordelen van zalen over administratieve overtredingen – bij de rechter.